Finantari

1.Surse de finantare pentru masini si utilaje agricole

1.1.Creditarea

Lipsa lichiditatilor poate reprezenta un obstacol atat in calea fermierilor. De aceea, o alternativa de finantare pentru cei care doresc  achizitionarea unui utilaj agricol o reprezinta creditarea.

Exista mai multe tipuri de credite: credite de investitii (pentru achizitionarea de teren, cladire, echipamente, utilaje), linii de credit (pentru sustinerea activitatilor si necesitatilor curente ale firmei), cofinantare proiecte europene (prin care se urmareste asigurarea contributiei proprii a beneficiarului la investitiile proiectului) si fondurile de garantare.

1.2.Leasingul

Achizitionarea de active – diverse echipamente care de obicei sunt deosebit de scumpe – reprezinta un angajament foarte important pentru majoritatea fermierilor. De aceea, modul in care va fi finantata respectiva achizitie are nevoie de o planificare riguroasa. Printre modalitatile pe care o companie ar trebui sa le ia considerare se numara si finantarea prin leasing.

1.3.Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR)

Program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.

Investitorii au noi oportunităţi financiare pentru proiecte de investiţii  în dezvoltarea agriculturii şi a zonei rurale.

Fermierii, societăţile private şi autorităţile publice locale au la dispoziţie aproximativ 8 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile pentru investiţii la standarde europene, eficiente şi rentabile.

2.Principalele  forme  de  sprijin  pentru  producătorii  agricoli  ,  conforme  cu  Politica  Agricolă Comună:

2.1.în sectorul vegetal

 • Plata unică pe suprafaţă (SAPS)
 • Ajutoare Naționale de Tranziție ANT (foste PNDC) în sectorul vegetal
 • Ajutor de stat pentru achiziţionarea motorinei cu acciză redusă
 • Ajutor de stat pentru asigurarea producţiei agricole:  sprijin prin care se subvenţionează 50% sau 70% din prima de asigurare în funcţie de riscurile asigurate.
 • Ajutorul specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, acordat  exploataţiilor  din  sectoarele  vegetal  şi  animalier  aflate  în  perioada  de  conversie  către agricultura ecologică.
 • Sprijin financiar acordat grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători  în  sectorul  fructe  şi  legume,  pentru  constituire  şi  investiţii,  sprijinul  fiind  corelat  cu valoarea producţiei comercializate.
 • Sprijin prin Programul Naţional Suport pentru sectorul vitivinicol.

2.2.în zootehnie:

 • Ajutoare Naționale de Tranziție ANT (foste PNDC)  pentru bovine, ovine şi caprine
 • Finanţarea Programului Naţional Apicol
 • Sprijin comunitar pentru producătorii de lapte şi carne de vită, ovine si caprine din zone defavorizate
 • Ajutor de stat pentru ameliorarea raselor de animale
 • Ajutor de stat pentru colectarea cadavrelor de animale (ecarisare).
 • Ajutor de minimis pentru conservarea raselor de animale în pericol şi pe cale de dispariţie în România
 • Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui