APIA 2019: TERENURILE EXCLUSE DE LA PLATA SUBVENȚIEI PE HECTAR!

CONDIȚII NOI SUBVENȚII! Nou Ordin al subvențiiilor, Ordinul nr. 1524/2018 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți în agricultură, a fost publicat pe data de 17 ianuarie 2019 în Monitorul Oficial. Noile condiții trebuie îndeplinite la depunerea cererii unice APIA 2019.

Sursa: AgroInfo

APIA 2019: TERENURILE EXCLUSE DE LA PLATA SUBVENȚIEI PE HECTAR!